Manipulacja w pracy to coraz częstsze zjawisko! Walcz z nim!

manipulacja w pracy

Manipulacje w pracy zdarzają się nadspodziewanie często. Osoby o silnych charakterach wykorzystują tych, którzy nie potrafią im się przeciwstawić. Może wiązać się to z wieloma nieprzyjemnymi sytuacjami, prowadzić do złej atmosfery, a nawet rezygnacji z dalszego wypełniania obowiązków.

Manipulacja w pracy? Postaw granicę!

Jeśli w pracy manipulacja zdarza się stanowczo zbyt często należy podjąć działania, które pozwolą na uzdrowienie sytuacji. Pierwszym krokiem do zwalczenia manipulacji w pracy jest poznanie swoich praw i obowiązków. Dzięki temu wiemy, kiedy możemy powiedzieć nie. Osoby manipulujące często doprowadzają swoich współpracowników do złego stanu psychicznego. Nie tylko nadużywają ich dobroduszności, ale stosują krytykę i docinki wobec swoich ofiar. To nie tylko naruszenie zasad dobrej współpracy, które powinny obowiązywać w każdej firmie, ale również złamanie podstawowych praw człowieka.

Każdy z nas ma prawo do szczęścia. Należy o tym pamiętać i jasno wyrażać swoją opinię przy okazji prób manipulacji w pracy. Przy następnej sytuacji, w której ktoś naruszy Twoje prawa poproś o pomoc przełożonego bądź innych współpracowników. Jasne określenie obowiązków, każdego z pracowników jest korzystne dla wszystkich. Jeśli to przełożony jest oprawcą zapytaj, dlaczego masz wykonać określone polecenie, skoro nie znajduje się na liście Twoich zadań. Już samo pytanie często rozwiązuje problem.  Należy walczyć i nie warto mu ulegać!