Uraz akustyczny ucha. Jak wygląda leczenie?

Uraz akustyczny ucha zwykle wywołany jest przebywaniem w nadmiernym hałasem. Co więcej, jest jedną z najczęstszych przyczyn częściowej, a niekiedy nawet całkowitej utraty słuchu. Jak powstaje uraz akustyczny ucha? Jakie wygląda leczenie? Odpowiadamy.

Uraz akustyczny jest odbiorczym uszkodzeniem słuchu spowodowanym hałasem. Urazy te dzielimy na ostre i przewlekłe. Czym się charakteryzują? Otóż o urazie ostrym mówimy, gdy do upośledzenia słuchu doszło w wyniku krótkotrwałego oddziaływania hałasu o wysokim natężeniu. W tym przypadku uszkodzeniu ulega narząd Cortiego. Z kolei przewlekły uraz akustyczny powstaje stopniowo na skutek przedłużającego się wystawienia ucha na umiarkowany hałas. Więcej informacji na temat m.in. uszkodzeń słuchu znajdziesz na stronach internetowych, jak np. geers.pl.

Jak objawia się uraz akustyczny ucha?

Ostry uraz akustyczny charakteryzuje się:
bólem ucha,
krwawieniem z ucha,
szumami usznymi,
odbiorczym upośledzeniem słuchu,
głuchotą,

Z kolei przewlekły uraz akustyczny objawia się:
szumami usznymi,
problemami z koncentracją,
uczuciem ciśnienia w uszach i głowie,
stopniowym obustronnym upośledzeniem słuchu.

Uraz akustyczny ucha. Leczenie wygląda następująco

W Polsce uraz akustyczny jest jedną z najczęściej występujących chorób zawodowych. W przypadku wystąpienia uraz akustycznego kluczowym elementem jest możliwie jak najszybsze rozpoczęcie leczenia. Leczenie urazu akustycznego polega na podawaniu (zwykle doustnie) leków sterydowych, a czasem także dekstranu małocząsteczkowego.

W przypadku, gdy dojdzie do pęknięcia błony bębenkowej tympanoplastyka (zabiegowe odtworzenie) może okazać się koniecznością.

Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia przewlekłego urazu ucha? W pierwszej kolejności należy niezwłocznie udać się do specjalisty. Laryngolog po zebraniu wywiadu i badań audiometrycznych określi stopień uszkodzenia. To właśnie dzięki temu możliwe będzie podjęcie odpowiedniego leczenia.

Zwykle polega ona na założeniu aparatu słuchowego. W przypadku lżejszych urazów z czasem może dojść do niemal całkowitego powrotu do zaburzonego poziomu słyszenia. Należy pamiętać jednocześnie, że uraz akustyczny zawsze związany jest z nieodwracalnym uszkodzeniem słuchu, który już nigdy nie będzie idealny.