protetyk słuchu

Protetyk słuchu – jak wygląda jego praca?

Każdego roku powstają nowe zawody. Dynamika na rynku pracy powoduje przy tym, że wiele z nich zyskuje na popularności. Jednym z nich jest protetyk słuchu. Co warto wiedzieć o osobach tej specjalności?

Protetyk słuchu – czym się zajmuje?

Głównym zadaniem protetyka słuchu jest pomoc osobom niesłyszącym lub słyszącym słabo. W ramach swoich obowiązków zawodowych dokonuje on między innymi:

  • badań słuchu osób z podejrzeniem niedosłuchu,
  • analizy wyników wspomnianych wyżej badań,
  • doboru odpowiednich środków protetycznych (aparatów słuchowych) oraz ich wykonaniem lub dostosowaniem do potrzeb pacjenta.

W praktyce praca protetyka słuchu koncentruje się na całościowej opiece nad pacjentem – od badań, mających na celu ustalenie ewentualnych problemów ze słuchem i ich źródeł, przez dobór rozwiązania, umożliwiającego poprawę jakości życia, na serwisie urządzeń i ewentualnych badaniach kontrolnych kończąc. Protetyk słuchu obsługuje przy tym pacjentów ze wszystkich grup wiekowych – od dzieci po seniorów, u których może pojawić się określony stopień ubytku słuchu.

Protetyk słuchu – wykształcenie

Każdy, kto chce zostać protetykiem słuchu, ma do wyboru dwie drogi. Pierwszą opcja jest ukończenie uczelni wyższej o odpowiednim kierunku. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że nasze uprawnienia, zdobyte w ten sposób, będą respektowane w krajach Unii Europejskiej. Wadą – czas, jaki musimy poświęcić na ich zdobycie. Znacznie szybciej możemy uzyskać możliwość wykonywania zawodu protetyka słuchu dzięki policealnym studium – w tym wypadku wystarczy zwykle dwuletni okres, by zdobyć niezbędne uprawnienia.

Jakie cechy powinien mieć protetyk słuchu?

Protetyk słuchu musi mieć odpowiedni poziom empatii. W wielu wypadkach jego klienci są niezwykle wymagający. Fakt, że niedosłyszą, sprawia im często ból, a podejście otoczenia powoduje, że zamykają się w sobie. W zawodzie tym liczy się też dobra komunikacja z pacjentem – warto mieć również i to na względzie, gdy decydujemy się na wykonywanie tej profesji.

Protetyk słuchu – czy warto nim zostać

Protetyk słuchu to niewątpliwie zawód z przyszłością. Coraz szersze grono naszych rodaków cierpi na problemy ze słuchem. Jest to jednocześnie praca stabilna i stosunkowo dobrze płatna. Dla wielu młodych ludzi zachętę może też stanowić fakt niesienia pomocy innym – wszak tym głównie zajmują się specjaliści tej dziedziny. Warto przy tym pamiętać, że liczba seniorów – a to właśnie ta grupa wiekowa w największym stopniu korzysta z pomocy aparatów słuchowych – będzie rosła w miarę upływu czasu. Protetykom słuchu nie zabraknie więc pracy również w przyszłości.